Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brystkreft

illustrasjon brystkreft Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner.

Sykdommen karakteriseres ved svært varierende forløp, fra raskt voksende tumorer med tidlig fjernmetastasering, til langsomt voksende tumorer som holder seg til brystkjertelen uten å metastasere. 25–30 % av tilfellene er aggressive.

De aller fleste tumorene er karsinomer. Sarkomatoide tumorer er sjeldne, men er viktig å være klar over, da de skal behandles forskjellig fra de øvrige mammakarsinomer.

Brystkreft rammer svært sjelden menn. Sykdommen arter seg på samme måte som hos kvinner og behandles i utgangspunktet etter de samme prinsipper.

Forekomst

Hver 10.–11. kvinne vil utvikle brystkreft. I 2018 fikk 3568 kvinner i Norge denne diagnosen (1). Til sammenligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. I 2018 fikk 28 menn brystkreft.

Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år. Gjennomsnittsalder ved diagnose er 59 år. Risikoen stiger med alderen, men spredte tilfeller forekommer også under 30-års alder.

 

 

Aldersspesifikk forekomst av brystkreft, 2014–2018 (1).

Kilde: Kreftregisteret.

 

 

Forekomst av brystkreft, 1959–2018 (1).

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020