Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Nevronavigasjonsveiledet åpen biopsi

Gjennomføring

  • Det lages et egnet hudsnitt.
  • Det sages ut en fri benlapp, og dura åpnes.
  • Man bruker nevronavigasjon til å lokalisere tumor og finne beste tilgang.
  • Man bruker biopsitang eller -nål til å ta vevsprøver til frysesnitt og histologi. Ved å feste på en markør kan instrumentene gjenkjennes av nevronavigasjonssystemet.
  • Man avslutter når man har fått tilfredstillende frysesnittsvar eller overbevisende vevsmateriale.
  • Dura lukkes vanntett og benlappen festes med titanklemmer og midtsutur.
  • Hudsnitt lukkes lagvis.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020