Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Nevronavigasjonsveiledet åpen biopsi

Forberedelser

  • Pasienten får narkose og legges i ryggleie.
  • Hodet fikseres. Ansiktet bør være synlig for nevronavigasjonsapparatet ettersom dette ”gjenkjennes” lett, og øker nøyaktigheten.
  • Nevronavigasjon stilles inn.
  • Det gis infeksjonsprofylakse (enkeltdose). 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020