Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Nevronavigasjonsveiledet åpen biopsi

Utstyr

  • Kraniotomibrikke voksen
  • Craniofix-brikke
  • Høyhastighetsdrill og -sag (kraniotomi)
  • Nevronavigasjonsutstyr
  • (Operasjonsmikroskop ved dyptliggende svulster)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020