Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endoskopisk biopsi

Oppfølging

  • Tromboseproflyakse gis rutinemessig inntil full mobilisering.
  • CT kontroll tas første postoperative dag.
  • Blodprøver med elektrolytter tas første postoperative døgn.
  • Bandasje fjernes vanligvis etter noen få dager. Suturer fjernes etter 10–12 dager.
  • Pasienten utskrives vanligvis til lokalsykehus 1–2 dager etter operasjon (avhengig av klinisk forløp).
  • Onkologisk behandling vurderes ut fra histologisvar.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020