Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endoskopisk biopsi

Gjennomføring

  • Det legges et lite hudsnitt, i posisjon for enkel tilgang til tumor, basert på MR bilder.
  • Det lages et lite borrehull og dura åpnes.
  • Innføring av rigid endoskop til ventrikkelsystemet.
  • Skopet navigeres etter skjermbildene, til tumor visualiseres.
  • Biopsitang introduseres via hjelpekanal.
  • Det tas prøver til histologi og frysesnitt.
  • Hudsnitt lukkes tett i to lag med suturer.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020