Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hydrocephalus

Oppfølging

Tredje ventriculocisternostomi

 • Tromboseprofylakse gis etter avdelingens retningslinjer inntil mobilisering.
 • Blodprøver inkludert elektrolytter tas første postoperative døgn.
 • Pasienten kan gradvis mobiliseres over 1–2 dager.
 • Suturer fjernes etter cirka 12 dager. Det er viktig å unngå lekkasje.
 • MR-kontroll tas kun ved manglende klinisk fremgang, og man ønsker da å se flow i stomien.
 • Pasienten utskrives til lokalsykehus 1–2 dager etter operasjon, avhengig av klinisk forløp.

Implantasjon av ventriculoperitonealt shuntsystem

 • Tromboseproflyakse gis rutinemessig inntil mobilisering.
 • Pasienten har flatt eller delvis flatt sengeleie første 1–2 dagene, deretter gradvis mobilisering.
 • Suturer fjernes etter 10–12 dager. Det er viktig å utelukke sårinfeksjon.
 • CT-kontroll tas ved poliklinisk oppfølging etter 2 måneder.
 • Pasienten utskrives vanligvis til lokalsykehus 2–3 dager etter operasjon, avhengig av klinisk forløp.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020