Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hydrocephalus

Gjennomføring

Tredje ventriculocisternostomi

 • Det gis infeksjonsprofylakse.
 • Det legges et lite hudsnitt frontalt høyre side.
 • Det lages et lite borrehull, og man åpner dura.
 • Man fører forsiktig inn endoskopet til man er i ventrikkelsystemet.
 • Man visualiserer foramen av Monroi.
 • Skopet flyttes kaudalt til man ser bunnen av 3.ventrikkel.
 • Det lages hull på ventrikkelgulvet ved forsiktig manipulering, og man utvider til en ser god flow.
 • Hudsnitt lukkes tett i to lag.

Implantasjon av ventriculoperitonealt shuntsystem

 • Det gis infeksjonsprofylakse.
 • Det legges et buet hudsnitt frontalt høyre side.
 • Det lages et lite borrehull og dura åpnes.
 • Man fører inn et ventrikkelkateter  til cirka 5,5 cm eller til man er i ventrikkelsystemet.
 • Det tas prøver av spinalvæske til biokjemiske undersøkelser og bakteriologisk dyrkning.
 • Det lages et lite hudsnitt i midtlinje av buk, vel to fingerbredder under brystbenet, og åpner lagvis til fri bukhule.
 • Bukkateter og shuntventil  tunneleres mellom de to incisjonene. Det kan være nødvendig med et hjelpesnitt bak øret.
 • Ventrikkelkateteret kobles til fraførende system, og bukkateteret legges på plass i fri bukhule.
 • Alle tre hudsnitt lukkes lagvis.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020