Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hydrocephalus

Forberedelser

Tredje ventriculocisternostomi  

  • Det gis narkose.
  • Pasienten legges i ryggleie.
  • Hodet fikseres.

Implantasjon av ventriculoperitonealt shuntsystem

  • Det gis narkose.
  • Pasienten legges i ryggleie med putestøtte under hode/skulder.
  • Om ikke kontraindisert legges shuntsystemet på høyre side av pasienten for å unngå dominante hemisfære.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020