Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hydrocephalus

Utstyr

Tredje ventriculocisternostomi 

  • Ventrikulostomi brikke 
  • Endoskopi brikke
  • Høyhastighets drill
  • Skjerm for bildeoverføring

Implantasjon av ventriculoperitonealt shuntsystem  

  • Shuntbrikke
  • Høyhastighetsdrill
  • Shuntsystem (ulike typer)  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020