Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved kreft i sentralnervesystemet hos barn

Det er nødvendig å begrense inngrep rettet mot svulster som utgår fra, og ofte infiltrerer i, hjernevevet. Hverken barnet eller de pårørende vil være tjent med en så radikal kirurgi at man fjerner vesentlige hjernefunksjoner, enn si hele personligheten. Dette utgjør et dilemma: å forsøke å ta nok, og samtidig ikke for mye.

Kirurgisk behandling av intrakraniale svulster hos barn har gjort store framskritt  de siste tiår. Dette skyldes for eksempel bedret kirurgisk teknikk med innføring av ny teknologi (mikroskop, nevronavigasjon, ultralydaspirator).

Fordi kirurgien ofte foregår på små barn med et lite blodvolum, har barneanestesileger hatt en vesentlig plass i denne utviklingen. 

MR gir i dag ikke bare en bedre mulighet for en sikrere og mer nøyaktig diagnose, den gir også en nøyaktig framstilling av svulsten i flere plan, noe som gir helt nye muligheter i planleggingen av det kirurgiske inngrep.

Ved den kirurgiske behandling vil man ta sikte på en total fjerning av svulsten. Der hvor dette ikke er mulig, forsøker man å fjerne så meget som mulig og som er forenlig med et godt funksjonelt resultat (subtotal reseksjon). Heldigvis viser barnehjernen stor toleranse ovenfor ekstensiv kirurgi.

Det gjøres nå rutinemessig en ny MR-undersøkelse umiddelbart etter svulstoperasjonen for å vurdere operativ radikalitet. Hvis denne undersøkelsen viser en restsvulst som er kirurgisk tilgjengelig, og barnets prognose avhenger av graden av svulstfjerning, bør barnet opereres på nytt, gjerne i samme narkose for å oppnå total fjerning.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020