oncolex logo
Utskriftsdato 17.2.2020

Stadier ved kreft i sentralnervesystemet hos barn

Stadieinndeling brukes vanligvis ikke hos barn. Astocytomene graderes vanligvis etter WHO klassifikasjon I–IV (1).