oncolex logo
Utskriftsdato 3.8.2020

Spredningsmønster for kreft i sentralnervesystemet hos barn

Svulstene i sentralnervesystemet sprer seg ikke utenfor det kraniospinale rom, unntak er ekstremt uvanlig. Enkelte høymaligne svulster hos barn, som PNET - medulloblastom, plexuscarcinom og germinom, har en tilbøyelighet til spredning med cerebrospinalvæsken.