Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for kreft i sentralnervesystemet hos barn

Svulstene i sentralnervesystemet sprer seg ikke utenfor det kraniospinale rom, unntak er ekstremt uvanlig. Enkelte høymaligne svulster hos barn, som PNET - medulloblastom, plexuscarcinom og germinom, har en tilbøyelighet til spredning med cerebrospinalvæsken.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020