Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Referanser til kreft i sentralnervesystemet hos barn

  1. Kleihues P, Cavenee WK. Tumours of the nervous system. World Health Organization classification of tumours. 2000; IARC Press, Lyon.
  2. Langmoen IA, Lundar T, Storm-Mathisen, Lie SO, Hovind KH. Management of pediatric pontine gliomas. Child's Nerv Syst (1991) 7:13–15. Springer-Verlag 1991
  3. Albright AL, Pollack IF, Adelson PD (red) Principles and practice of pediatric neurosurgery. Thieme, New York 1999; s.449–798.
  4. Due-Tønnessen B, Helseth E, Scheie D, Skullerud K, Aamodt G, Lundar T. Long-term outcome after resection of benign cerebellar astrocytomas in children and young adults (0–19 years): Report of 110 consecutive cases. Pediatr Neurosurg 2002; 37: 71–81.
  5. Helseth E, Due-Tønnessen B, Wesenberg F, Lote K, Lundar T. Posterior fossa medulloblastoma in children and young adults (0–19 years): Survival and performance. Child’s Nerv Syst 1999; 15: 451–6.
  6. Helseth E, Due-Tønnessen B, Lote K, Skullerud K, Storm-Mathisen I, Wesenberg F, et al. Ependymoma i children and young adults (0–19 years): Report of 25 consecutive cases. Child’s Nerv Syst 2001; 17: 24–30.
  7. Rickert CH, Paulus W. Epidemiology of central nervous system tumors in childhood and adolscence based on the new WHO classification. Child’s Nerv Syst 2001; 17: 503–11.
  8. Surawicz TS, McCarthy BJ, Kupelian V, Jukich PJ, Bruner JM, Davis FG.
  9. Cancer in Norway 2013, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020