Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved kreft i sentralnervesystemet hos barn

Barn kan få de samme primære intrakraniale svulster som voksne. Noen svulsttyper sees imidlertid hyppigst hos barn.

Astrocytomer

MR-bilde av pasient med pilocytisk astrocytom. Klikk for større bilde. Lysmikroskopibilde av astrocytom. Klikk for større bilde.

Disse svulstene utgår fra astrocytter. Etter WHO-klassifiseringen deles astrocytomene inn i malignitetsgrad 1 til 4. Grad 3 og 4, de maligne variantene, er sjeldne hos barn. Astrocytom grad 1 (= pilocytisk astrocytom) og grad 2 (= fibrillært astrocytom), også kalt lavgradige astrocytomer, er hyppigere hos barn enn hos voksne. Den hyppigst forekommende astrocytom-varianten hos barn er pilocytisk astrocytom, ofte i cerebellum.

Medulloblastom

MR-bilde av pasient med medulloblastom. Klikk for større bilde.

Medulloblastom er den mest typiske høymaligne hjernesvulst hos barn. Det er en primitiv nevroektodermal tumor (PNET). Medulloblastom oppstår i lillehjernen. Når svulsten ligger i storehjernen kalles den PNET og ikke medulloblastom. 

Ependymomer

MR-bilde av pasient med anaplastisk ependymom. Klikk for større bilde.

Ependymomer utgår fra ependymcellene i veggen av ventrikkelsystemet og sentralkanalen i ryggmargen. Fjerde ventrikkel er predileksjonsstedet for denne svulsttype hos barn.

Kraniofaryngeomer

MR-bilde av pasient med kraniofaryngeom. Klikk for større bilde.

Kraniofaryngeomer utgår fra embryonale rester av ductus craniopharyngeus (Rathkes gang), og sees hyppigst i området rundt hypofysestilken og bunnen av 3. ventrikkel. Svulstene kan ha både solide og cystiske komponenter. Til tross for manglende histologiske malignitetstegn, er svulstene hos barn ofte adherente til, eller infiltrerer i, tilgrensende hjernevev (adamantinomatøs type).

Plexus choroideus-papillomer

MR-bilde av pasient med plexuspapillom. Klikk for større bilde.

Dette er intraventrikulære svulster, som kan infiltrere i omliggende hjernevev. Svulstene kan være meget store og karrike og medfører ofte hydrocefalus på grunn av økt produksjon av cerebrospinalvæske. Cirka 10 % av plexuxsvulstene hos barn er histologisk maligne og kalles da plexus choroideus-karsinomer.

Germinalcellesvulster

Germinalcellesvulster utgår sannsynligvis fra primitive germinalceller, og svulstene er identiske med dem som opptrer i testikler og ovarier. Svulstene sees hyppigst i corpus pineale og i bunnen av 3. hjerneventrikkel. Den vanligste typen er germinom (tilsvarer seminom i testis og dysgerminom i ovarier).          

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020