oncolex logo
Utskriftsdato 6.6.2020

Differensialdiagnoser ved kreft i sentralnervesystemet hos barn

Differensialdiagnoser vil være andre årsaker til:

  • høyt intrakranialt trykk (hydrocephalus, cyster)
  • epilepsi
  • fokalnevrologiske utfall
  • hormondysfunksjon