Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved kreft i sentralnervesystemet hos barn

Differensialdiagnoser vil være andre årsaker til:

  • høyt intrakranialt trykk (hydrocephalus, cyster)
  • epilepsi
  • fokalnevrologiske utfall
  • hormondysfunksjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020