Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til kreft i sentralnervesystemet hos barn

Hos nesten alle pasienter med svulst i sentralnervesystemet er ikke årsaken kjent. 

I noen tilfeller spiller arvelige faktorer en rolle, og individer som utsettes for ionisert stråling kan ha en økt risiko for utvikling av svulster i sentralnervesystemet.

Barn som er bestrålt for hjernesvulst kan ha økt risiko for å utvikle ny malign lidelse, spesielt ny hjernesvulst. Risikoen etter bestråling øker med tiden, fra 2,5 % i første 10-års periode til 20 % etter 40 år.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020