Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet nålebiopsi hos barn

Oppfølging

  • Barnet er ofte inneliggende til dagen etter.
  • Avhengig av lesjonens lokalisasjon og natur kan blødning av og til oppstå etter prøvetaking.
  • Ved sterke smerter eller blødning må pasienten observeres på post eller intensiv avdeling avhengig av alvorlighetsgrad, og nødvendige tiltak iverksettes.
  • Etter biopsi av parenkymatøse organer tas det en ultralydkontroll og eventuelt en hemoglobinkontroll dagen etterpå.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020