Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spinalpunksjon for diagnostikk og intratekal administrering av cytostatika på barn

Forberedelser

  • God informasjon til barnet og foreldrene på forhånd om hvorfor undersøkelsen skal tas, og hvordan undersøkelsen foregår.
  • Barnet faster 4–5 timer før undersøkelsen. Morsmelkernærte faster i 2 timer før.
  • Undersøkelsen utføres av en lege og tar cirka 10 minutter.
  • Barnet legges i narkose. Foreldrene er med barnet helt til det har sovnet.
  • Opptrekk/utblanding av eventuell cytostatika gjøres umiddelbart før punksjonen.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020