Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Flowcytometrisk immunfenotyping

Oppfølging

  • Analysesvar vurderes av behandlende lege.
  • Svaret foreligger fra noen timer opp til flere dager etter, avhengig av kompleksitet på analysen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020