Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av lymfom hos barn

Cytostatika er hovedbehandling av lymfom hos barn. Den medikamentelle behandlingen består av intensive kombinasjonsregimer som primærbehandling.

For Hodgkin lymfom er det GPOH-HD-95 som er gjeldende behandlingsprotokoll. Inklusjon i EuroNet-PHL-C1 studien bør vurderes.

Når det gjelder non-Hodgkin lymfom behandles de tre terapigruppene etter tre forskjellige behandlingsprotokoller. 

Noen av kurene som gis ved denne krefttypen finnes i Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling.

For barnet og foreldrene vil disse regimene ofte innebære mye tid på sykehus, både i forbindelse med cytostatikabehandlingen, men også i tiden mellom blokkene for behandling av neutropen feber med antibiotika gitt intravenøst.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020