oncolex logo
Utskriftsdato (30.3.2020)

Medikamentell behandling av lymfom hos barn

Cytostatika er hovedbehandling av lymfom hos barn. Den medikamentelle behandlingen består av intensive kombinasjonsregimer som primærbehandling.

For Hodgkin lymfom er det GPOH-HD-95 som er gjeldende behandlingsprotokoll. Inklusjon i EuroNet-PHL-C1 studien bør vurderes.

Når det gjelder non-Hodgkin lymfom behandles de tre terapigruppene etter tre forskjellige behandlingsprotokoller. 

Noen av kurene som gis ved denne krefttypen finnes i Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling.

For barnet og foreldrene vil disse regimene ofte innebære mye tid på sykehus, både i forbindelse med cytostatikabehandlingen, men også i tiden mellom blokkene for behandling av neutropen feber med antibiotika gitt intravenøst.