Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved lymfom hos barn

Et vanlig symptom er glandelsvulst. Symptomene dette gir, vil variere etter hvor tumor sitter:

  • For lymfeknuter nær kroppens overflate for eksempel på halsen, i armhulen eller lyskene, vil det oppstå en hevelse i dette området. Oftest er dette en relativ smertefri og økende hevelse av lymfeknutene uten tegn til lokal infeksjon i området denne lymfeknuten drenerer. 
  • Glandelsvulst retroperitonealt ved nyrene/ureteres vil kunne hindre passasjen av urin. Symptomer på dette kan være lite urinproduksjon, flanke-eller ryggsmerter, kvalme og andre uremisymptomer som ødemtendens.
  • Tumor ved tarmen vil kunne blokkere tarmpassasjen som kan føre til kvalme, brekninger, endret avføringsmønster og smerte i abdomen.
  • Tumor i thymus eller i lymfeknuter i mediastinum kan medføre trykk på trachea, som kan føre til hosting, pustebesvær og følelse av kvelning. Tumor kan også trykke mot vena cava superior, som kan gi symptomer som utvidete halsvener, ødem i hode, hals og armer samt cyanose i overkroppen (såkalt vena cava superiorsyndrom).
  • Glandler ved galleveiene kan gi avklemming av galledrenasjen med ikterus, kvalme, smerter under høyre costalbue.

Lymfomaffeksjon i andre organer kan medføre en rekke symptomer. Mange av disse vil kanskje ikke umiddelbart gi mistanke om lymfom, men være symptomer på en patologisk prosess i nevnte organ. Utredningen videre av dette organ vil da kunne gi mistanke om lymfom.

  • Affeksjon av benmarg kan gi pancytopeni med lave neutrofile granulocytter og infeksjonstendens, lav hemoglobin med anemisymptomer og lave blodplater med blødningstendens.
  • Affeksjon av sentralnervesystemet kan gi fokale nevrologiske symptomer. Spesielt kan lymfom i spinalkanalen (enten primært voksende der eller vokst inn i spinalkanlen fra virvelcorpora) gi avklemming av medulla spinalis/cauda equina med symptomer på tversnittslesjon.
  • Infiltrasjon i lever kan gi symptomer på leversvikt med ikterus, kvalme eller smerter under høyre costalbue.  
  • Infiltrasjon i pleura eller peritoneum kan gi pleuravæske med smerter i thorax, hoste og dyspnoe eller ascites med økt bukomfang.

Allmennsymptomer ved lymfom er for eksempel tretthet, B-symptomer (feber, vekttap og nattesvette) og av og til uforklarlig hudkløe. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020