Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for lymfom hos barn

Både Hodgkin og Non-Hodgkin lymfom er sykdommer som oftest oppstår innenfor lymfesystemet. Lymfeknuter, thymus og milt er vanlige lokalisasjoner. Nærmest alle organer har andeler av lymfatisk vev, slik at lymfomer kan ha sitt utgangspunkt nærmest overalt i kroppen, for eksempel tarm, hud eller skjelett. 

Lymfomer kan spre seg både via lymfebanene og hematogent til alle organer i kroppen, for eksempel til benmargen og sentralnervesystemet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020