Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Nefroureterektomi ved ondartet svulst i nyre hos barn

Generelt

Vanligvis fjernes hele nyren og urinlederen når det er en ondartet svulst i nyren. Hvis det er svulster i begge nyrer, kan det være aktuelt å kun fjerne svulstene slik at det blir nok nyrevev igjen til at barnet slipper dialyse.

Indikasjon

  • Ondartet svulst i nyren

Mål

  • Komplett fjerning av kreftvev

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020