oncolex logo
Utskriftsdato 3.8.2020

Symptomer ved solide svulster utenfor sentralnervesystemet hos barn

Barn med økt abdominalomfang som følge av Wilms' tumor i venstre nyre. Klikk for større bilde.
Ved svulster i abdomen er smerter, stort abdominalomfang og redusert allmenntilstand de vanligste debutsymptomer, men store svulster kan av og til oppdages hos nærmest helt friske barn.

Andre symptomer kan blant annet være:

  • hematuri
  • obstipasjon/diaré
  • dyspè
  • venøs obstruksjon
  • leverpåvirkning
  • ufrivillige bevegelser (ataxi, opsoclonus myoclonus)
  • hematologiske forstyrrelser (anemi, trombocytopeni)
  • hypertensjon
  • hormonforstyrrelser (for eksempel pubertas precox)

Rhabdomyosarkom og non-rhabdomyosarkom bløtvevsarkom

Hvordan og hvor tidlig disse svulstene oppdages bestemmes av lokalisasjonen og veksthastigheten. Det typiske er at man tilfeldigvis oppdager en asymptomatisk tumor. Det er kun ved okklusjon av avløp, affeksjon av og innvekst i naboorganer, eventuelt metastaser, at tumor er ledsaget av smerter eller andre sykdomstegn. Non-rhabdomyosarkom bløtvevsarkom opptrer som regel i ektremiteter, buk/brystvegg eller retroperitonalt. Ved non-rhabdomyosarkom foreligger affeksjon av lokale lymfeglandler kun hos cirka 10 % av pasientene og fjernmetastaser ses kun hos 10–12 %.

Osteosarkom

Pasienter med osteosarkom har ofte ikke uttalte symptomer før sent i forløpet av sykdommen. Ofte søker de lege grunnet intermitterende smerter som gradvis har utviklet seg til konstante smerter. Smertene relateres ofte til et traume. Tumorrelatert hevelse og funksjonstap i naboleddene kommer gjerne senere. I cirka 10 % av tilfellene er første tegn på sykdom en patologisk fraktur. Skjelettsmerter andre steder enn der primærtumor er lokalisert kan skyldes metastaser.

Den vanligste lokalisasjonen for metastaser er lungene. Lungemetastasene gir ikke symptomer i form av respirasjonsbesvær før det foreligger svært utbredte forandringer.

Feber og vekttap ses kun ved avansert sykdom.

Ewing sarkom og pPNET

Pasienter med Ewing sarkom og pPNET oppsøker gjerne lege grunnet smerter. Tilleggssymptomer avhenger av tumors lokalisasjon og størrelse. Smertene blir ofte feiltolket som resultat av småskader, men varer ofte uforholdsmessig lenge. En sykehistorie med vedvarende smerter som tiltar, etterfulgt av hevelse av affisert område kan mistolkes som infeksjon, og dermed forsinke en korrekt diagnose.

Affeksjon av ryggmargen eller perifere nerver kan gi nevrologiske symptomer. Skjelettmetastaser kan palperes på skallen, ribbena eller andre overfladiske ben.

Lett til moderat feber er rapportert i cirka 1/3 av pasientene og opptrer hyppigere hos de med metastatisk sykdom ved diagnosetidspunktet.