Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved solide svulster utenfor sentralnervesystemet hos barn

De ulike krefttypene har forskjellig stadieinndeling, men gjennomgående modell er at mer avansert sykdom er assosiert med fjernmetastaser og infiltrasjon i omliggende vev.

Nevroblastom

Nevroblastom har tradisjonelt blitt stadieinndelt på følgende vis:

 • Stadium 1 – Lokalisert tumor, kan opereres radikalt
 • Stadium 2 – Unilateral svulst, ikke radikalt fjernet og/eller ipsilaterale lymfeknuter tilstede
 • Stadium 3 – Tumor eller lymfeknuteinfiltrasjon på begge sider av midtlinjen
 • Stadium 4 – Metastaser til skjelett, lymfeknuter, benmarg, lever eller andre organer
 • Stadium 4S – Barn <1 år med liten primærsvulst og metastaser (unntatt skjelett metastaser)

I framtidige protokoller vil stadieinndelingen basere seg på resektabilitet (L1/L2), metastaser (M/Ms), biologiske markører (n-myc/1p) og alder > eller < 12 måneder.

Wilms' tumor

Wilms' tumor stadieinndeles på følgende måte:

 • Stadium 1 – Lokalisert til nyren, radikalt fjernet
 • Stadium 2 – Tumorvekst utenfor nyren, men radikalt fjernet
 • Stadium 3 – Tumorvekst utenfor nyren, ikke radikalt fjernet
 • Stadium 4 – Fjernmetastaser (mest vanlig lungene)
 • Stadium 5 – Bilateral tumor i begge nyrer

Germialcelletumorer

Stadieinndelingen for germinacelletumorer varierer.

Maligne levertumorer

Leversvulstene blir inndelt etter ”PRE-TREATMENT TUMOUR EXTENSION” (PRETEXT). Systemet baserer seg på radiologisk påvist affeksjon av lever ved diagnose. Leveren deles inn i 4 seksjoner (8 segmenter) og PRETEXT-systemet fungerer på følgende vis:

 • PRETEXT I    Kun 1 seksjon involvert
 • PRETEXT II   2 ”naboseksjoner” involvert
 • PRETEXT III  2 seksjoner som ikke ligger inntil hverandre eller 3 ”naboseksjoner” involvert
 • PRETEXT IV  Alle 4 seksjoner involvert

Videre inndeles pasientene i standard risk og høy risk grupper basert på følgende:

 • Standard risk  PRETEXT  I-III, ingen extrahepatisk manifestasjon av tumor, ikke tumor-ruptur og AFP < 100.
 • Høy risk  PRETEXT IV med eller uten ektrahepatisk manifestasjon og AFP > 100

Med ekstrahepatisk manifestasjon menes innvekst i vener, tumor vokser utenfor lever eller metastaser tilstede.

Sarkom

Sarkom stadieinndeles etter minst 3 forskjellige systemer, og det brukes gjerne flere systemer samtidig. De vanligste er IRS, TNM og MSTS.

 

IRS
Gruppe   Sykdomsbeskrivelse 
I

Lokalisert sykdom, fjernet i sin helhet
a) begrenset til organ eller muskel som den utgår fra
b) infiltrasjon utenfor organ eller muskel som den utgår fra

Ingen infiltrasjon av regionale lymfeknuter

II

Begrenset eller regional reseksjon av tre typer:
a) tumor er fjernet men det foreligger makroskopiske rester, ingen infiltrasjon av regionale lymfeknuter
b) regional sykdom som er fullstendig fjernet uten mikroskopiske rester, der lymfeknuter
kan være involvert og/eller der tumor infiltrerer naboorgan
c) regional sykdom med infiltrasjon av lymfeknuter,fjernet, men med mikroskopiske rester

III

Ufullstendig reseksjon eller biopsi med makroskopiske rester

a) etter kun biopsi

b)etter kirurgi

IV Fjernmetastaser ved diagnosetidspunktet

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020