oncolex logo
Utskriftsdato 3.8.2020

Spredningsmønster for solide svulster utenfor sentralnervesystemet hos barn

Solide svulster utenfor sentralnervesystemet sprer seg først og fremst til lymfeknuter, lunger, lever og benmarg.

  • Nevroblastom kan også metastasere til skjelett. Metastaser til sentralnervesystemet er sjelden, men kan forekomme blant annet ved germinomer.
  • Maligne leversvulster metastaserer først og fremst til lunger og lymfeknuter, men det er også sett spredning til skjelett. Leversvulstene metastaserer ikke til benmarg.
  • Rhabdomyosarkom kan oppstå hvor som helst i kroppen og kan blant annet spre seg til lunge, benmarg, skjelett og lymfeglandler. 
  • Ved non-rhabdomyosarkom bløtvevsarkom opptrer metastasene gjerne i lungene.
  • Ved diagnosetidspunktet foreligger det metastaser hos 10–20 % av barna med osteosarkom. 80 % av barna med primærmetastaser har kun metastaser i lungene. Resten av barna med primære metastaser har metastaser i benvev, eventuelt også i lungene. Skip-metastaser, det vil si metastaser i samme knokkel som primærtumor, forekommer hos noen få barn. Regionale lymfeglandelmetastaser er sjeldne og affeksjon av andre lokalisasjoner forekommer så å si aldri.
  • Ewing sarkom og pPNET finnes først og fremst i pelvis, i lange knokler i underekstremitetene og bena i brystveggen. De metastaserer fortrinnsvis til lunge, skjelett og benmarg, svært sjelden til lymfeglandler og sentralnervesystemet.