oncolex logo
Utskriftsdato 10.7.2020

Differensialdiagnoser ved solide svulster utenfor sentralnervesystemet hos barn

Dette er en stor og heterogen gruppe svulster der differensialdiagnosene er mange. Vaskulære malformasjoner som hemangiomer og arteriovenøse malformasjoner er relativt hyppig forekommende i tidlig barnealder og er en vanlig differensialdiagnose. Det finnes dessuten en rekke andre benigne svulster, spesielt i leveren, som kan opptre i barnealder.

Blødninger (hematomer) kan ligne svulster. Mest kjent er binyreblødninger som kan oppdages hos spedbarn.

Ulike infeksjoner som tuberkulose kan være differensialdiagnose til nevroblastom, Wilms' tumor, germinalcellesvulster og maligne leversvulster.

Osteosarkom

Differensialdiagnoser til osteosarkom er:

 • traumatiske lesjoner
 • osteomyelitt
 • benigne bensvulster som:
  • exostoser
  • fibromer
  • osteoid osteom
  • kondrom
  • kjempecelletumor i benvev
  • bencyster
 • andre primære maligne lesjoner i benvev som:
  • Ewing sarkom
  • lymfom
 • metastaser fra andre maligne tilstander som nevroblastom og bløtvevssarkom

Ewing sarkom og pPNET

Den viktigste differensialdiagnosen til Ewing sarkom og pPNET er osteomyelitt. Radiologiske funn er ofte svært like, og i enkelte tilfeller kan Ewing sarkom og pPNET i skjelett bli sekundærinfisert. Ved histologisk undersøkelse må Ewing sarkom og pPNET kunne skilles fra andre tumortyper med små, runde celler, først og fremst embryonalt rhabdomyosarkom, nevroblastom (i aldersgruppen < 5 år), småcellet osteosarkom og non-Hodgkin lymfom.