oncolex logo
Utskriftsdato (21.4.2021)

Oppfølging etter behandling av akutt leukemi hos barn

I starten vil hovedfokus med kontrollene være oppdagelse av et eventuelt residiv, senere er viktigste formål å fange opp senskader av behandlingen, psykososiale problemer, skolevansker og liknende.

Kontrollene inneholder

Anamnese somatisk og psykososialt. Generell status, lengde og vekt (persentilskjema), full blodstatus inkludert utstryk. BT minst 1 x per halvår.

Kardiologisk kontroll med ekko gjøres hos barn som har fått en kumulativ antracyklindose på ≥ 200 mg/m2 1 år og 5 år etter avsluttet behandling, Dersom da normale forhold gjøres  kontroller hvert 5. år videre. Ved patologiske funn må kardiologene bestemme kontrollintervallene.

Spesialundersøkelser som GFR (glomulær filtrasjons rate), audiometri gjøres kun på indikasjon.


Kontrolltidspunkter

  • Første år etter avsluttet behandling - kontroller hver måned
  • Andre år – kontroller hver 2. måned
  • Tredje år – kontroller hver 3. måned
  • Fjerde og femte år – kontroller hvert halvår

Deretter årlige kontroller til barnet er 18 år og overføres til voksenavdeling. Det anbefales at disse pasientene kontrolleres med regelmessige intervaller livet ut.