Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling ved lymfom og leukemi hos barn

Forberedelser

Før første behandling kan gis, må barnet i gjennom flere trinn i planleggingsprosessen.

Informasjonssamtale med barn og foreldre/foresatte

God informasjon må gis om indikasjon, planlegging og gjennomføring av behandlingen. Det er viktig å informere om bivirkninger på kort og lang sikt i relasjon til strålebehandlingen og nødvendig oppfølging. 

Forundersøkelser

Omfanget av dette er avhengig av hvilke områder som skal bestråles, hvilke doser som gis og individuelle forhold hos pasienten. Noen eksempler er:

 • Kartlegging av funksjon til normale organer som kan få en relevant stråledose og derfor være ustatt for skade på kort og/eller lang sikt (lunger, nyre, hjerte, øye eller liknende)
 • Ovaropexi (operativ forflytting av en eller begge eggstokker) dersom det skal gis strålebehandling mot det lille bekken med fare for stråledoser mot en eller begge eggstokker.
 • Tannlegekontroll og eventuell behandling ved bestrålig av tann/kjeveregion.

Anestesi

Små barn vil som regel ikke kunne gjennomføre fiksering, simulering og selve behandlingen uten narkose.

Fiksering

For at barnet skal ligge i samme posisjon ved hver behandling må den delen av kroppen som skal behandles eventuelt fikseres ved hjelp av spesielt utstyr. Dette må tilpasses hver enkelt.

Eksempler kan være:

 • maske over hodet og halsen/skuldre ved bestråling av hode/hals regionen
 • modelert form av isoporkuler (VaccFix) for å holde trunkus i en fiksert posisjon, for eksempel ved nevorakse bestråling
 • skinner, puter eller liknende for å holde armer og ben i definerte posisjoner
 • spesielle markeringer (blytråd) for å markere arr, synlige funn eller liknende
 • utstyr til skjerming av testikler eller eggstokker

Bildeopptak og simulering

Som regel tas det CT bilder av barnet i behandlingsposisjon på en CT-maskin dedikert til dette. CT-bildene danner grunnlaget for planleggingen av selve behandlingen. Dette er en trinnvis prosess som foregår uten at pasienten er tilstede i ventetiden mellom CT-opptak og første behandling. Prosessen tar gjerne 7–10 dager.

 • CT-bildene brukes til 3-dimensjonal inntegning av det målvolum som ønskes bestrålt.
 • Risikoorganer defineres og tegnes inn.
 • Utarbeidelse av feltoppsett og beregning av doser til målvolum og risikoorganer
 • Aksept av behandlingsplan etter overveielser av nødvendig behandling av målvolum (tumorområdet) og forsvarlig strålebelastning for normale organer.
 • Pasienten må ofte møte opp til påtegning av behandlingsfeltene på kroppen ved hjelp av røntgengjennomlysning på en simulatormaskin - en maskin som ellers er bygget identisk med et behandlingsapparat.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020