Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transfusjoner til barn

Gjennomføring

Blodprodukter skal aldri gis i samme løp som andre medikamenter.

 • Premedikasjon gis dersom barnet har reagert på tidligere transfusjoner.
 • Venøs tilgang sikres.
 • Blodproduktet sjekkes.
 • Blodsett med filter benyttes.
 • SAGMAN gis over 2–3 timer og trombocytter gis over 1–2 timer.
 • Settet skylles med NaCl 9 mg/ml ved avsluttet infusjon. 
 • Blodproduktposen oppbevares et døgn før kassering.

Observasjoner

Barnet observeres under transfusjonen med tanke på reaksjoner. De fleste alvorlige transfusjonsreaksjonene skjer innen de 20 første minuttene.

Symtomer på transfusjonreaksjon:

 • frysninger
 • feber
 • varmefølelse i ansiktet
 • pustebesvær
 • kløe
 • uro
 • blodtrykksfall
 • sjokk

Mistenkt/manifest blodtransfusjonsreaksjon

 • Transfusjonen stoppes øyeblikkelig.
 • Behandling startes hvis nødvendig (intravenøs væske, eventuelt adrenalin, antihistamin, steroider, oksygen, eventuelt respiratorbehandling).
 • Blodpose og forlikelighetskjema sjekkes.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020