Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Infeksjonsbehandling av barn

Forberedelser

Barnet undersøkes for infeksjonstegn.

Det tas mikrobiologiske prøver fra:

  • munn/hals/nese
  • urin
  • CVK-innstikksted

Aktuelle blodprøver:

  • Hb, hvite med differensialtelling, trombocytter, CRP, urea/kreatinin, ASAT, ALAT
  • Blodkultur

Blodkultur og andre mikrobiologiske prøver skal tas før antimikrobiell behandling startes opp.

Deretter tas det røntgen thorax.

Dersom det er sekresjon/puss rundt innstikkstedet, eventuelt rubor/hevelse langs tunneleringen kan det være en CVK-infeksjon. Ved mistanke om dette tas blodkultur fra CVK og perifer vene.  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020