Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Infeksjonsbehandling av barn

Definisjoner

Nøytropeni 

Nøytropeni graderes som:

  • moderat - nøytrofile < 1,0x109/l men > 0,5x109/l 
  • alvorlig - nøytrofile < 0,5x109/l men > 0,2x109/l 
  • meget alvorlig - nøytrofile < 0,2x109/l 

Feber 

Feber defineres som:

  • en enkeltmåling av temperatur ≥ 38.5 °C, eller
  • flere målinger ≥ 38 °C med 1 times mellomrom

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020