Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kvalmebehandling til barn som får cytostatikabehandling

Gjennomføring

Antiemetisk behandling bør startes før cytostatikabehandling.

 • Ved moderat emetisk aktivitet – gi ondansetron intravenøst eller peroralt 15–30 minutter før kurstart og deretter 2–3 ganger daglig. Tropisetron kan gis x 1 per dag til barn > 10 år.
 • Ved høy emetisk aktivitet – gi ondansetron intravenøst 15 minutter før kurstart. Gjenta etter 2–4 timer, deretter hver 8. time. Dexametason gis sammen med første ondansetrondose (kun en gang).
 • I spesielle tilfeller kan man i tillegg prøve:
  • desklorfeniramin intravenøst eller peroralt
  • promethazin intravenøst eller peroralt
  • diazepam peroralt, evetuelt intravenøst  x 2–3 ganger daglig
  • metoklopramid intravenøst eller peroralt. Obs. ekstrapyramidale bivirkninger!
  • chlorpromazin peroralt 
 • Ved sterk kvalme bør antiemetika gis regelmessig til dagen etter cytostatikabehandlingen er avsluttet.
 • Ved cytostatika  som gir forsinket kvalme, forlenges den antiemetiske behandlingen til 3–5 dager etter avsluttet cytostatikabehandling.
 • God hydrering kan hjelpe til å lindre plagene.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020