Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kvalmebehandling til barn som får cytostatikabehandling

Definisjoner

Forskjellige typer cytostatika gir ulik grad av kvalme. Barn reagerer forskjellig på kurer, noen blir mer kvalme enn andre. 

Emetisk effekt av ulike cytostatika 

 

Liten emetisk aktivitet

Antiemetisk regime

Vinkristin/vinblastin Vanligvis ingen antiemetisk behandling 
nødvendig, men det er store individuelle forskjeller.
Metotrexate (standarddose)
Doxorubicin
Bleomycin   
Etoposid
Moderat emetisk aktivitet Antiemetisk regime
Cytarabin høydose (> 1 g/m2)

Ondansetron

Eventuelt granisetron eller tropisetron

Eventuelt antihistamin

Actinomycin D
Melfalan
Procarbazin
Doxorubicin (> 50 mg/m2)
Metotrexate høydose (≥ 5 g/m2)
Høy emetisk aktivitet Antiemetisk regime
Cisplatin

Ondansetron/granisetron/tropisetron

Antihistamin

Dexametason

Eventuelt metoklopramid (obs. ekstrapyramidable bivirkninger, spesielt hos små barn)

Ifosfamid høydose (> 1 g/m2)
Cyklofosfamid høydose (> 1 g/m2)
Dacarbazin (DTIC)
Carboplatin
Lomustin (CCNU)

Alle regimer med cisplatin eller moderat emetogene cytostatika i høye doser regnes som høyemetogene.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020