Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av akutt leukemi hos barn

Cellegiftbehandlingen følger protokoller utarbeidet av Nordisk forening for pediatrisk hematolog og onkologi (NOPHO) som brukes i hele norden. Ved ALL brukes nå protokollen NOPHO ALL 2008.

Ved Philadelphia kromsom positiv all brukes en egen protokoll, EsPhALL.

Ved spedbarnsleukemi er det anbefalt å bruke Interfant 06 protokollen. Denne protokollen er ikke ferdig godkjent i Norge. Vi følger derfor standard-armen uten randomisering (best tilgjengelige behandling).

Ved AML brukes NOPHO-AML 2004. AML-pasienter med Down syndrom skal etter anbefaling av NOPHOs AML working group behandles etter den europeiske protokollen ML-DS 2006. Denne er ikke formelt godkjent i Norge, men ligner meget NOPHO-AML protokollen og brukes som "best available treatment".

Ved akutt promyelocyttleukemi (APL, M3-AML) anbefaler NOPHOs AML gruppe å bruke den nye internasjonale protokollen ICC APL study 01 som "best available treatment".

Noen av kurene som gis ved denne krefttypen finnes i Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020