Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av akutt myelogen leukemi hos barn

Generelt

I Norge følges protokollen NOPHO-DBH AML 2012 (Nordisk forening for pediatrisk hematolog og onkologi-Dutch-Belgium-Holland ). Unntaket er barn med Down syndrom, som etter anbefaling av NOPHO’s AML working group skal behandles etter den europeiske protokollen ML-DS 2006. Denne er ikke formelt godkjent i Norge, men ligner meget på NOPHO-AML protokollen og brukes som ”best available treatment”.

Ved akutt promyelocyttleukemi (APL, M3-AML) anbefaler NOPHO’s AML gruppe å bruke den nye internasjonale protokollen ICC APL study 01 som ”best available treatment”. For retningslinjer som gjelder p.t., se www.nopho.org under protokoller.

Den medikamentelle behandlingen er delt opp i 4-5 toksiske cytostatikakurer.

Indikasjon

  • Akutt myelogen leukemi

Mål

  • Sykdomskontroll på hematologisk, cytogenetisk og molekylært nivå.
  • Kurativ hensikt

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020