Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av akutt myelogen leukemi hos barn

Generelt

I Norge følges protokollen NOPHO-DBH AML 2012 (Nordisk forening for pediatrisk hematolog og onkologi-Dutch-Belgium-Hong Kong). Den medikamentelle behandlingen er delt opp i 4-5 cytostatikakurer. Behandlingen er svært toksisk og krever støttebehandling på høyt nivå.

Barn med Down syndrom, som kan utvikle en helt egen form for AML («myeloid leukemia of Down syndrome», ML-DS) behandles ifølge en anbefaling av NOPHO’s AML working group etter den europeiske protokollen ML-DS 2006. Denne er ikke formelt godkjent i Norge, men ligner på NOPHO-AML protokollen og brukes som ”best available treatment”.

Ved akutt promyelocyttleukemi (APL, M3-AML) anbefaler NOPHO’s AML gruppe å bruke den internasjonale protokollen ICC APL study 02 som ”best available treatment”. For retningslinjer som gjelder p.t., se  www.nopho.org

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020