Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av akutt lymfatisk leukemi hos barn

Generelt

Prinsippet for behandling av akutt lymfatisk leukemi (ALL) er å gi cytostatikaterapi som reduserer, og i de fleste tilfeller utrydder det leukemiske klon.

Denne behandlingen gir dessverre også en kraftig påvirkning av den normale hematopoiesen, slik at barnet etter cytostatikabehandlinger, i perioder på en til flere uker, har benmargsaplasi med vekslende grad av nøytropeni, trombopeni og anemi. Barnet er derfor truet av potensielt alvorlige infeksjoner og/eller blødninger.

Norge følger protokollen NOPHO (Nordisk forening for pediatrisk hematolog og onkologi ) ALL 2008. Den graderer 3 intensitetesgrupper:

  • Standard risiko
  • Intermediær risiko
  • Høy risiko

I prinsippet har behandlingen samme inndeling i alle risikogrupper:

  • Konsolidering
  • Vedlikehold

Indikasjon

  • Akutt lymfatisk leukemi

Mål

  • Sykdomskontroll på hematologisk, cytogenetisk og molekylært nivå.
  • Kurativ hensikt

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020