Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Allogen stamcelletransplantasjon hos barn

Bakgrunn

Helst ønsker man å bruke familiedonor, og for tiden kan familiegiver med inntil ett HLA-antigens (human leukocyte antigen) uforlik brukes.

Dersom pasienten ikke har familiegiver, vil man vurdere om en ubeslektet giver med HLA A,B og DR identitet kan brukes.

Stamcelletransplantasjon for leukemi med marg fra HLA-identiske, ubeslektede givere gir nesten like gode resultater som ved bruk av stamceller fra familiegivere.

Ubeslektede givere vil til tross for likhet ved serologiske teknikker likevel kunne ha små forskjeller i sine HLA-molekyler som er av betydning for GVHD (graft-versus-host disease) og forkastelsesreaksjoner. Genomisk typing i HLA klasse II-systemene (DR, DQ, DP) utføres derfor rutinemessing og tilegges vekt i utvelgelsen av donor.

Dersom man ikke finner levende donor til pasienten kan det en sjelden gang være aktuelt å lete etter navlestrengsblod som stamcellekilde.

Høsting av benmarg

Ved bruk av stamceller fra benmarg får giver full  narkose og legges i mageleie. Benmarg aspireres ved gjentatte punksjoner av hoftekammen. Den aspirerte benmargen med stamcellene overføres til blodposer tilsatt heparin. Man forsøker å overføre 3 x 108 kjerneholdige celler fra donor per/kg/kroppsvekt av mottakeren.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020