Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av akutt leukemi hos barn

Akutt leukemi behandles med kombinasjon av flere cellegifter, og over lang tid. Behandlingen avhenger av typen leukemi.

Ved ALL, den vanligste formen for leukemi hos barn (85%), gis kjemoterapi over 2 år totalt, derav de første måneder hovedsakelig intravenøs, mot slutten av behandlingen hovedsakelig som tablettbehandling, med enkelte intravenøse kurer i tillegg. Behandlingen i Norge følger den europeiske protokollen ALLTogether (A2G).

Ved AML (15%) gis behandlingen i form av 4-5 korte, meget intense cellegiftkurer, med intervaller på 3-6 uker. Behandlingen varer dermed omkring et halvt år.

Ved både ALL og AML kan det bli aktuelt med stamcelletransplantasjon, dersom visse risikokriterier er oppfylt. Stamcelletransplantasjon vil også oftest være aktuell ved tilbakefall av akutt leukemi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020