Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved akutt leukemi hos barn

Kirurgi har ingen plass i selve leukemibehandlingen. Det eneste kirurgiske inngrepet som alle barn med leukemi må gå gjennom er innleggelse av veneport eller tunnelert sentralt venekateter. Dette gjøres vanligvis umiddelbart når diagnosen er stilt. Korrekt posisjon av kateterspissen må bekreftes ved røntgen thorax.

I tilfeller med extramedullær sykdom kan det være aktuelt med kirurgisk biopsi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020