Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Referanser til akutt leukemi hos barn

 1. Forestier E. Schmiegelow K. Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology NOPHO. The incidence peaks of the childhood acute leukemias reflect specific cytogenetic aberrations. Journal of Pediatrics 2006; 28(8):486–95.
 2. Gustafsson G. Schmiegelow K. Forestier E. Clausen N. Glomstein A. Jonmundsson G. Mellander L. Makipernaa A. Nygaard R. Saarinen-Pihkala UM. Improving outcome through two decades in childhood ALL in the Nordic countries: the impact of high-dose methotrexate in the reduction of CNS irradiation. Nordic Society of Pediatric Haematology and Oncology (NOPHO). Leukemia. 2000; 14(12):2267–75.
 3. Hjalgrim LL. Rostgaard K. Schmiegelow K. Soderhall S. Kolmannskog S. Vettenranta K. Kristinsson J. Clausen N. Melbye M. Hjalgrim H. Gustafsson G. Age- and sex-specific incidence of childhood leukemia by immunophenotype in the Nordic countries. Journal of the National Cancer Institute 2003; 95(20):1539–44.
 4. Kolmannskog S,  Flægstad T,  Helgestad J,  Hellebostad M, Zeller B,  Glomstein A.  Akutt lymfatisk leukemi hos barn i Norge 1992–2000. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1493–5
 5. Lie SO, Abrahamsson J, Clausen N, Forestier E, Hasle H, Hovi l, Jonmundsson G, Mellander L, Siimes M, Yssing MA, Zeller B, Gustafsson G. Long-term results in children with AML: NOPHO-AML Study Group – report of three consecutive trials. Leukemia 2005; 19: 2090–100.
 6. Pui CH. Central nervous system disease in acute lymphoblastic leukemia: prophylaxis and treatment. [Review] Hematology :142–6, 2006.
 7. Pui CH. Evans WE. Treatment of acute lymphoblastic leukemia. [Review] New England Journal of Medicine2006; 354(2):166–78.
 8. Pui CH. Schrappe M. Ribeiro RC. Niemeyer CM. Childhood and adolescent lymphoid and myeloid leukemia. [Review] Hematology2004; 118–45.
 9. Saarinen-Pihkala UM. Gustafsson G. Carlsen N. Flaegstad T. Forestier E. Glomstein A. Kristinsson J. Lanning M. Schroeder H. Mellander L. Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology. Outcome of children with high-risk acute lymphoblastic leukemia (HR-ALL): Nordic results on an intensive regimen with restricted central nervous system irradiation. Pediatric Blood & Cancer2004; 42(1):8–23.
 10. Zeller B, Gustafsson G, Forestier E, Abrahamsson J, Clausen N., Heldrup J, Hovi L, Jonmundsson, G, Lie SO, Glomstein A, Hasle H: Acute leukamia in children with Down syndrome: a population-based Nordic study. Br J Haematol 2005; 128: 797–804
 11. Cancer in Norway 2018, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway.
 12. Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft, årsrapport 2018

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020