oncolex logo
Utskriftsdato 13.11.2019

Prognose for akutt leukemi hos barn

Akutt lymfatisk leukemi

Prognosen for overlevelse ved akutt lymfatisk leukemi hos barn i alle stadier ligger nå på > 80 %.

 

 
Sannsynlighet for 10 års overlevelse hos 289 norske barn med akutt lymfatisk leukemi diagnostisert i 1992–2000.

 

 
Sannsynlighet for hendelsesfri overlevelse (p-EFS) hos 289 barn mellom 1–15 år med akutt lymfatisk leukemi i fire risikogrupper behandlet etter felles-nordisk behandlingsprotokoll NOPHO-ALL 1992. Ti års hendelsesfri overlevelse for hele gruppen er 76 %

Akutt myelogen leukemi

Prognosen for overlevelse ved akutt myelogen leukemi hos barn ligger på 65 % og det er internasjonalt i toppsjiktet.