Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved akutt leukemi hos barn

  • Aplastisk anemi
  • Idiopatisk trombocytopenisk purpura
  • Hemolytisk uremisk syndrom
  • Infeksjoner med benmargssuppresjon (spesielt virusinfeksjoner CMV, EBV, parvovirus B19, HHV-6)
  • Rheumatoid artritt
  • Transitorisk erytroblastopeni
  • Transitorisk myeloproliferativ tilstand (assosiert med Down syndrom i nyfødtperioden)
  • DIC

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020