Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Akutt leukemi hos barn

 

 
Lysmikroskopibilde av kreftceller ved akutt lymfatisk leukemi (ALL).
Akutt leukemi er den hyppigste kreftformen og utgjør cirka 1/3 av alle krefttilfeller hos barn.

Det finnes 2 hovedformer av akutt leukemi.

  • Akutt lymfatisk leukemi (ALL) – den vanligste formen og det utgjør cirka 85 % av tilfellene. Kreftcellen utgår fra forstadier til B- eller T-lymfocytter, i sjeldne tilfeller fra modne B-celler. Vanligst hos små barn (2–5 år), men forekommer også i tenårene. Oftest gunstig prognose.
  • Akutt myelogen leukemi (AML) – relativt sjeldent hos barn og utgjør cirka 15 % av tilfellene. Den maligne klon stammer fra forstadier av myeloide celler. Sykdommen ligner AML som vi ser hos voksne og er vanskeligere å behandle enn ALL. Allikevel har behandlingsresultatene blitt forbedret betydelig de siste 2 årtier.

Kroniske leukemiformer som er vanlige hos voksne er ekstremt sjeldne hos barn. Kronisk myelogen leukemi eksisterer men det er kun meget få tilfeller per år i Norge. Behandlingen følger de samme prinsipper som hos voksne. Kronisk lymfatisk leukemi finnes ikke hos barn.

Forekomst

Årlig er det i gjennomsnitt 44 barn under 15 år som  får akutt leukemi i Norge. I 2018 var det 59 barn under 15 år som fikk akutt leukemi (12).

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020