Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved kreft hos barn

Symptomer på kreft varierer og er avhengig av hva slags krefttype det er snakk om.

Leukemi gir symptomer som først og fremst skyldes nedsatt benmargsfunksjon. Dette gir vage symptomer: anemi gir nedsatt fysisk kapasitet, nøytropeni gir feber og gjentatte infeksjoner, trombocytopeni gir blødningstendens med petekkier, blåmerker og eventuelt slimhinneblødninger. Skjelettsmerter er vanlig, eventuelt hovne ledd.

Symptomene ved lymfom kan være betinget i lokal vekst av tumorvev i en lymfeknute eller annet organ eller være allmennsymptomer.

Kreftsvulster utenfor sentralnervesystemet oppdages ofte ved at man mer eller mindre tilfeldig oppdager en tumor, for eksempel en kul i magen. En slik tumor er ofte ikke smertefull, men kan ledsages av for eksempel forstoppelse hvis den klemmer på tarmen og derved hindrer at avføringen kommer ut, eller av problemer med å late vannet. Andre mulige symptomer er blod i urinen ved svulster i urinveiene, skjelettsmerter eller kuler/hevelser i muskel-/skjelettsystemet. Generelt er det slik at diffuse symptomer som ikke har en naturlig forklaring, og som ikke går over etter rimelig tid, bør undersøkes nærmere.

Symptomene fra sentralnervesystemet er avhenger av hvor svulsten er lokalisert, hvor fort svulsten vokser, og barnets alder.

Hos barn som får påvist hjernesvulst i første leveår, kan en for rask vekst av hodets størrelse (hodeomkretsen) ofte være eneste funn. De fleste spedbarn som har raskere hodeomkretsøkning enn forventet, har likevel ikke hjernesvulst, men bør undersøkes nærmere for å avklare årsaken. Hjernesvulster hos barn er ofte lokalisert til bakre skallegrop (lillehjernen), noe som kan føre til opphopning av cerebrospinalvæske og derav følgende trykkøkning (hydrocephalus).

Dette gir:

  • hodepine
  • kvalme
  • brekninger, karakteristisk mest uttalt om morgenen
  • ustøhet

Dersom svulsten er lokalisert til storehjernen, kan barnet få:

  • krampeanfall (epilepsi)
  • lammelser
  • synsvansker
  • hormonforstyrrelser

De to sistnevnte symptomene er gjerne hvis svulsten har en sentral beliggenhet i hjernen. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020