oncolex logo
Utskriftsdato 11.12.2019

Differensialdiagnoser ved kreft hos barn

Kreft hos barn er sjelden og de fleste symptomene på kreft er uspesifikke og skyldes oftest helt uskyldige lidelser.

Noen generelle differensialdiagnostiske alternativer:

Ved spørsmål om leukemi

 • Infeksjoner, først og fremst virusinfeksjoner. Både Epstein-Barr-virus (viruset som gir mononukleose) og flere andre virus kan gi forandringer i blodverdier som kan gi mistanke om leukemi
 • Alle andre årsaker til anemi hos barn
 • Barneleddgikt (ved leddforandringer)
 • Benmargsmetastaser fra en kreftsvulst et annet sted

Ved spørsmål om kreftsvulster utenfor sentralnervesystemet

 • Skader
 • Betennelser/infeksjoner
 • Obstipasjon uten bakenforliggende årsak

Ved spørsmål om lymfom

 • Infeksjoner med forstørrede lymfeknuter
 • Langerhanscellehistiocytose 

Ved spørsmål om svulster i sentralnervesystemet

 • Hydrocephalus av andre årsaker (særlig små barn)
 • Migrene, spenningshodepine (store barn)
 • Infeksjoner